Escola pública a Sant Boi de Lluçanès

Obra pública

Ubicació

Sant Boi de Lluçanès, Barcelona

Descripció

Construcció escolar en solar amb topografia complexa. Planta baixa per a aules, biblioteca, serveis i gimnàs amb accés comunitari, i planta soterrani per a magatzem municipal.

Escola-pública-a-Sant-Boi-de-Lluçanès.jpg

En un solar municipal de topografia complexa, s'ha construït aquesta escola de manera que la planta baixa general que la constitueix està a nivell de l'accés des del carrer i els patis de joc. A la part posterior del solar el desnivell existent es resol mitjançant la construcció d'una planta soterrani que té accés des del carrer d'abaix, tota vegada que el solar té façana a ambdós carrers. Aquesta planta soterrani s'ha pensat com a magatzem municipal tot tenint en compte que les necessitats del centre escolar resten resoltes en la seva planta baixa.

Funcionalment la planta baixa allotja les aules, l'espai dels professors, la biblioteca, els serveis, una sala polivalent que al migdia serveix de menjador i a l'ala oposada a l'accés s'hi ha construït un gimnàs que té accés des de l'interior de l'escola i des de l'exterior per tal de poder donar servei a la ciutadania en hores no lectives, igual com s'ha previst amb la biblioteca escolar que amb un règim horari semblant té accés exterior per a permetre l'accés i ús per part de la ciutadania.

La imatge exterior és la d'un volum unitari que combina la part interior amb un porxo lineal davant del pati que ha de servir perquè en dies de pluja s'hi puguin aixoplugar els alumnes. Així mateix l'edifici es cobreix amb una teulada a dues vessants de teula ceràmica que connecta amb la tradició constructiva del municipi i amb la climatologia d'aquest. En aquest sentit les canals de recollida de l'aigua de les teulades es situen exteriorment per tal d'evitar incidències a l'interior de l'escola.

PICT0010.JPG
PICT0015.JPG
PICT0032.JPG
PICT0011.JPG
PICT0024.JPG
PICT0031.JPG

Projectes relacionats

Pavelló-esportiu-d'Abrera.jpg

Pavelló esportiu municipal d'Abrera

Pavelló poliesportiu en el que es poden practicar diverses disciplines. Composat per una graderia d'espectadors, serveis, vestuaris i equipaments esportius.
Pista-poliesportiva-a-Collbató.jpg

Pista poliesportiva a Collbató

Es va realitzar el cobriment de la pista poliesportiva municipal amb una estructura metàl·lica, com a primera fase d'un futur pavelló.
Ajuntament-d'Abrera.jpg

Renovació de l'ajuntament d'Abrera

Renovació la seu municipal a través d'una casa preexistent, fusionant-la amb una ampliació. La façana exterior es caracteritza per un torreó coronat amb rellotge, per destacar l'entrada.
Next Generation EU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia